Memòria sobre la "Prevenció de les violències sexualitzades a l'esport"

Programa de subvencions per a la realització de treballs d'investigació en l'àmbit de la ciències de l'esport
Consell Català de l'Esport
DOGC 6531, de 31/12/2013

Data d'actualització:  09.03.2015