• Imprimeix

Formulari Jornada Abordatge terapèutic de la Tendinopatia Rotuliana. 26 de maig de 2017

Els camps marcats amb * són obligatoris.
Dades personals


Direcció
Contacte

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades a:

  • un fitxer la finalitat del qual és gestionar les dades de les persones que formen part i participen del Pla de l'Activitat Física i l’Esport (PAFES). L’òrgan responsable del fitxer és el Consell Català de l’Esport i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Països Catalans, 40-48 08950 Esplugues de Llobregat. 
  • un fitxer automatitzat anomenat Trameses d'informació i inscripcions del Gencat, la finalitat del qual és gestionar les trameses de butlletins electrònics, i de publicacions puntuals o periòdiques en general; i gestionar les inscripcions en esdeveniments, activitats o cursos. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.