• Imprimeix

Cens d'Organitzadors d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

El Cens d'organitzadors d'activitats fisioesportives en el medi naural té caràcter públic i és gestionat pel Consell Català de l'Esport. En aquest Cens han d'estar incloses totes les persones i entitats organitzadores d'activitats fisicoesportives en el medi natural amb finalitats recreatives i de lleure que consten a l'annex del Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.