• Imprimeix

Sol.licitud d' inscripció al Registre d'Entitats Esportives de modificació de la composició dels òrgans de representació i administració (junta directiva o òrgan directiu)