• Imprimeix

Full Tècnic

És una publicació del Servei d'Equipaments Esportius del Consell Català de l'Esport que monogràficament tracta temes relacionats amb la planificació, la construcció i la gestió dels equipaments esportius.

Full tècnic d'equipaments esportius