Evolució de la participació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Evolució de la participació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Objectius

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa que estableix la Secretaria General de l'Esport adreçat a tota la població en edat escolar del nostre país. D'acord amb la seva normativa general té com a objectiu principal: "….impulsar un model esportiu que inclogui els vessants educatiu, recreatiu i competitiu" (DOGC núm. 3546 de 4.01.02). Aquest objectiu engloba d'altres de secundaris, no menys importants en el desenvolupament dels valors ètics de l'infant: "Aquesta pràctica esportiva ha de permetre la màxima participació entre la població escolar, fent-la compatible amb la transmissió de valors educatius, i estructurant-la per grups d'edat en funció del cicles d'ensenyament de primària i secundària, tenint en compte que el motor d'aquesta iniciació hauria de ser el centre d'ensenyament". 

Tots aquests objectius garanteixen una continuïtat en el futur, de manera que comportarà un major nivell tècnic i competitiu de l'esport català. Aquest programa té un seguiment en altres programes del Consell Català de l'Esport, com són el de Tecnificació Esportiva i Alt Rendiment Esportiu. 

Més informació

Unió de Consells Esportius de Catalunya
Conxita Supervia, 17, entresòl - 1a
08028 Barcelona
Telf: 93 451 08 69
Fax 93 451 81 33
a/e: Per qualsevol consulta : ucec@ucec.cat
web: http://www.ucec.cat