Associacions Esportives Escolars

Informació relacionada amb la regulació, tràmits i documentació relativa a les associacions esportives escolars (AEE) i seccions esportives escolars de les AMPAS (SEE)

Trobades

Informació sobre les trobades relacionades amb el Pla Català Esport a l?Escola

Centres participants

Llista i distribució territorial dels centres educatius que estan implantant el Pla Català d'Esport a l'Escola.

Espai per a dinamitzadors/es

Informació relacionada amb els/les dinamitzadors/es del Pla Català d'Esport a l'Escola.

Espai per a coordinadors/es

Informació relacionada amb els/les coordinadors/res del Pla Català d'Esport a l'Escola.