• Imprimeix

Associacions Esportives Escolars

Les associacions esportives escolars es poden inscriure al Registre d'Entitats Esportives en cas que vulguin ser reconegudes legalment i optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques poden concedir.

També s'hi poden adscriure les seccions esportives escolars.