Jornada de Formació d’Hivern per a Coordinadors/es del Pla Català de l’Esport a l’Escola 2017