• Imprimeix

Associació de Joves Dirigents Catalans

L'Associació de Joves Dirigents Catalans és una entitat que va ser inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, el passat 3 de març de 2008 i, posteriorment, adscrita al Consell Català de l'Esport en crear-se la seva secció esportiva, atenent així a una de les principals finalitats de la nostra entitat i també al prec de totes i tots els/les joves dinamitzadors/es del Pla Català Esport a l'Escola reunits el 26 d'octubre de 2007 a Port Aventura.

Aquesta finalitat principal de la Jo-Dic, entre d'altres, és el foment i la pràctica de l'activitat físicoesportiva i cultural a l'àmbit escolar, adherint-nos als principis, valors i objectius del Pla Català Esport a l'Escola (PCEE).

A més, entenem que des de la nostra associació, hem de donar el suport i la formació necessària als i les joves dirigents d'associacions catalanes, essent objectiu principal la defensa dels interessos dels i les dinamitzadors/es del PCEE i formentar l'activitat directiva d'associacions i, conseqüentment, l'associacionisme esportiu.

Destaquem

JODIC
Data d'actualització:  04.04.2009