Presentació del secretari general de l'Esport

La Secretaria General de l’Esport, mitjançant el Consell Català de l’Esport, impulsa l’elaboració del Pla Estratègic de l’Esport Escolar i Universitari amb la finalitat d’establir les bases estructurals dels nous models de l’esport escolar i universitari a Catalunya, i definir les propostes concretes d’una implementació sostenible. La delicada situació econòmica que travessa avui el nostre país, i els diferents canvis socioculturals que els darrers temps s’han produït a la nostra societat, fan que ens trobem davant d’un canvi de paradigma. I tant aquest canvi, com el nou enfoc institucional que comporta, el volem compartir amb els agents i els experts dels diferents sectors i de les diferents administracions implicats.

Procés d’elaboració del Pla

El Pla Estratègic de l’Esport Escolar i Universitari consisteix en un procés d’anàlisi i de reflexió sobre la situació actual de l’esport a Catalunya, proposant línies estratègiques i mesures d’actuació amb un horitzó de temps de 8 anys.

Documents

L'elaboració del Pla Estratègic d’Esport Escolar i Universitari de Calalunya es planteja com un procés obert i participatiu i es fonamenta en les aportacions de tots els agents implicats i en el recull de propostes per a cada un dels àmbits de treball establerts.
Podeu fer-nos arribar les vostres opinions, aportacions i propostes a les adreces electròniques creades per aquest efecte:
plaesportescolar@gencat.catplaesportuniversitari@gencat.cat

Informació relacionada

Més informació