• Imprimeix

Alt nivell i alt rendiment

La certificació d’esportista ARC del Consell Català de l’Esport per presentar al centres acadèmics en referència amb els avantatges per als estudiants d’ESO i Batxillerat, ÚNICAMENT s’atendrà si aquesta certificació ha estat sol•licitada durant el primer trimestre del curs escolar i solament per a aquells esportistes que són actius dins del Programa de Tecnificació ARC i tinguin en aquest  programa una  antiguitat mínima d’un any.

 És imprescindible emplenar tots els camps de la sol·licitud. Podeu lliurar-la a l’adreça de correu: cceact.presidencia@gencat.cat.”