Presentació

Aquesta formació, atenent l’article 63 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, es troba dintre dels ensenyaments professionals de règim especial.

Els ensenyaments esportius s’organitzen prenent com a base les modalitats esportives i, si escau, les seves especialitats, de conformitat amb el reconeixement atorgat pel Consell Superior d’Esports, d’acord amb l’article 8.b) de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport.

Aquesta organització s’ha de fer en col·laboració amb les comunitats autònomes i amb la consulta prèvia als seus corresponents òrgans en matèria d’ensenyaments esportius.

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar els alumnes per a l’activitat professional en relació amb una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seva adaptació a l’evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa.

Aquests ensenyaments s'ordenen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El grau mitjà comprèn dos nivells en el cas de les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de dos cicles en les modalitats regulades per la LOE:
•el primer nivell o cicle inicial, comporta l'obtenció del certificat corresponent, i
•el segon nivell o cicle final, comporta l'obtenció del títol de tècnic o tècnica d'esport en l'especialitat cursada.

Amb el grau superior s'obté el títol de tècnic o tècnica superior d'esport en l'especialitat cursada.

Els títols de tècnic o tècnica d'esport i tècnic o tècnica superior d'esport són equivalents als títols de grau mitjà i de grau superior de formació professional, respectivament.

 

Infoensenyaments esportius (Departament d'Ensenyament) 

EFTE catalana de l'esport a Esplugues

Actualment, l'Escola de Formació de Tècnics Esportius a Esplugues està autoritzada, com a centre docent del Departament d'Ensenyament, per desenvolupar els ensenyaments de les modalitats esportives regulades, tant LOGSE com LOE.

Actualment, tenim oferta formativa de les modalitats següents:

LOGSE
Atletisme, Bàsquet, Handbol, Futbol.

LOE
Salvament i Socorrisme, Espeleologia, Judo i defensa personal i Esgrima

>>Proves d'accés

>>Homologacions. Convalidacions  

EFTE Montjuïc

EFTE la Caparrella

Data d'actualització:  04.03.2013