• Imprimeix

Llei de l'exercici de les professions de l'esport

Normativa

Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
(DOGC núm. 5123 - 02/05/2008)

Modificada:
Per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035 de 30.12.2011).
Aarticles 41 i 42, i disposició addicional tercera.

Modificada:
Pel Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

Modificada: 
Per DECRET LLEI 5/2014, de 9 de desembre, de segona modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6768 - 11/12/2014).


Modificada:
Per Llei 7/2015, de 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport. 

Recurs d'inconstitucionalitat, núm. 857-2016,
Contra els articles 4; 6, apartats 1, 2, 3 (l'incís final), 4 i 5 (excepte el primer incís); 8; 9; 10 i 11 de la Llei de Catalunya 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport. (DOGC núm. 7076 - 10/03/2016)


Recurs d'inconstitucionalitat núm. 857-2016,
Contra els articles 4; 6, apartats 1, 2, 3 (l'incís final), 4 i 5 (excepte el primer incís); 8; 9; 10 i 11 de la Llei de Catalunya 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport.  (DOGC núm. 7164 - 18/07/2016)
(Interlocutòria d'aixecament de suspensió d'alguns articles. DOGC núm. 7164 - 18/07/2016)