• Imprimeix

Violència masclista en l'esport

violència masclista en l'esport. Telèfon 900

El Consell Català l’Esport i l’Institut Català de les Dones col·laboren per divulgar la Línia 900900120 mitjançant entitats esportives

La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell, i el secretari general de l’Esport Ivan Tibau, han signat avui 30 d’abril un conveni de col·laboració per a la divulgació de la Línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista 900900120 mitjançant les entitats esportives. L’objectiu d’aquesta col·laboració és augmentar el seu coneixement entre les dones, vinculades al món de l’esport, que el puguin necessitar i avançar envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista.

Aquest conveni s’emmarca en una de les iniciatives incloses en el Programa Dones i Esports, que recull les actuacions de la Generalitat de Catalunya per corregir els desequilibris entre dones i homes a l’àmbit de l’esport i avançar cap a l’equitat de gènere. La segona línia estratègica del Programa, basada a l’àmbit educatiu i de valors, vol impulsar actuacions que contribueixin a fomentar l'educació en valors, i assegurar que totes les noies i dones tinguin l’oportunitat de participar en el món de l’esport en un ambient segur, i que conservin els drets, la dignitat i el respecte individual. El Programa Dones i Esports s’inclou en el Pla Estratègic de polítiques de dones.

 El Consell Català de l’Esport vol animar les entitats esportives de tot Catalunya perquè s’adhereixin a aquesta campanya en els seus àmbits d’actuació,  hi facin visibles els cartells i distribueixin entre les seves persones associades els adhesius i d’altre material divulgatiu. És molt important que el sector de l’esport se sumi a la lluita contra la violència masclista, ja que és una xacra que necessita de la sensibilització de tota la societat i el seu rebuig ha de ser contundent i unitari.

Des de la vostra entitat podeu adherir-vos a la campanya i donar-hi suport emplenant el formulari que trobareu a l’enllaç i, posteriorment, demanar-hi gratuïtament el material divulgatiu mitjançant l’enllaç.

 Campanya Estimar No Fa Mal

 Estimar no fa mal s’adreça a joves d’entre 10 i 19 anys, a professionals que treballen amb aquests joves i que poden actuar com a agents preventius, així com a pares i mares. El programa pretén dotar a professionals que treballen amb joves adolescents de les competències necessàries per dur a terme accions de prevenció de les situacions d'abús en les relacions de parella i afectives i fomentar actituds i comportaments igualitaris, i promoure la reflexió al voltant dels comportaments abusius vinculats als rols de gènere i als models de feminitat i masculinitat.

Vídeo #DesactivaelControl (enllaç al Youtube)elaborat per LA BONNE – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, vol ajudar a identificar als i les adolescents, especialment a les noies, les situacions de control abusives, les apodera davant d'aquestes actituds i indica com superar-les.

El Servei 900900120

 El telèfon 900900120 ofereix atenció totalment confidencial, gratuïta, tots els dies de l'any, durant les 24 hores, i facilita la comunicació en 124 llengües. És el primer recurs on les dones poden trucar i expressar la situació viscuda i se’ls ofereix una derivació als serveis de la Xarxa d’intervenció integral contra la violència masclista. Per mitjà del telèfon 900900120, les dones accedeixen directament a un equip de professionals de l’advocacia, la psicologia, el treball social i la medicina. En les situacions més extremes també es realitza el contacte directe amb els serveis d’emergències policials i de salut.

 Aquest servei va atendre al llarg de l’any passat a Catalunya un total de 9.227 trucades, que suposen 769 trucades mensuals i al voltant de 25 diàries. De la seva anàlisi cal subratllar que el 94,2% de les ocasions es tracta de violència masclista en la parella, en el 68% dels casos es tracta de la parella actual i en el 32% de l’exparella. La resta d’ocasions es tracta de violència familiar, social comunitària i laboral.

 El 94,6% de les trucades són per violència psicològica; el 35,1% per violència física; el 8% per violència econòmica, i un 2,8% per violència i abusos sexuals. Destaca el fet que el 56% de les dones conviuen amb l’agressor, i dins aquest grup, el 27%, tenen fills/filles menors d’edat vivint dins el nucli familiar, que també són víctimes d’aquesta violència.

 La imatge del servei Línia 900900120 es distribueix àmpliament mitjançant els serveis (sanitaris, socials, culturals, etc.); més cent ens locals i la xarxa associativa, empresarial i comercial del seu territori; i s’han signat acords per a la seva divulgació amb sectors que faciliten una àmplia visibilitat, com per exemple Transports Metropolitans de Barcelona i grans cadenes comercials.

 Per qualsevol dubte respecte el procediment d’adhesió a aquesta campanya podeu contactar amb el Gabinet de Gènere del Consell Català de l’Esport esportigenere@gencat.cat.