• Imprimeix

Programa Dones i Esports

 Programa Dones i Esports 2014-2016

El Programa Dones i Esports elaborat per la Secretaria General de l’Esport (SGE), amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones (ICD), que va ser presentat al maig de 2015, posa de manifest l’objectiu de les administracions públiques, institucions i entitats de la societat civil vinculades amb l’àmbit de l’esport, la voluntat de treballar conjuntament perquè la societat evolucioni cap a la plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones, incrementant la visibilització i valoració de les aportacions de les dones al món de l’esport. Aquest programa s’emmarca en el Pla Estratègic de polítiques de dones.


La missió del Programa és la d’impulsar actuacions adreçades a corregir els desequilibris existents entre dones i homes a l’àmbit de l’esport, a tots els nivells, i fomentar mecanismes d’intercanvi de coneixements i experiències que facin possible avançar cap a la igualtat efectiva.

Els principis generals que fonamenten el Programa són els següents:

Participació
Necessitat que les dones preguin part de l’activitat física i esportiva, a fi que la societat catalana pugui gaudir de les aportacions, les habilitats i les capacitats de les dones i, a la vegada, perquè la meitat de la població no sigui exclosa d’un procés social que fomenta el benestar, la salut i el coneixement del cos de cadascú.


Visibilitat
La invisibilització ha estat un dels obstacles que ha acompanyat les dones al llarg del temps. Cal mostrar les aportacions que les dones han fet i fan al món de l’esport i visibilitzar els espais públics on les dones duen a terme activitat física i creen xarxes al seu entorn, així com les seves motivacions, necessitats i expectatives relacionades amb la pràctica esportiva. Cal crear referents amb els quals les noies i dones de Catalunya es puguin emmirallar.

Equitat
Acceptar les diferències existents entre tots dos sexes i entendre-les com a riquesa positiva amb l’objectiu que dones i homes puguin gaudir de l’esport en igualtat d’oportunitats i amb el mateix reconeixement.

El Programa Dones i Esports estableix un total de 6 línies estratègiques i 23 plans d’actuació i neix amb la voluntat de continuïtat en el temps, mes enllà del període establert.

Data d'actualització:  22.01.2016