• Imprimeix

Quatre motors per a Europa

Xarxes de cooperació territorial de participació catalana
Catalunya treballa per liderar les xarxes de cooperació territorial més rellevants per als interessos de Catalunya. Pel que fa al lobby regional europeu, la Generalitat de Catalunya participa prioritàriament quatre xarxes de cooperació territorial que pod

Programa Treball Presidència Cat Quatre Motors per a Europa

La xarxa de cooperació interregional Quatre Motors per a Europa formada pels territoris de Baden-Württemberg, Llombardia, Rhône-Alpes i Catalunya i els dos governs associats de Flandes i Gal•les, fou creada al 1988 i representa un referent important en el si de la Unió Europea, per tractar-se de quatre de les regions capdavanteres en els seus respectius estats pel que fa al desenvolupament econòmic, industrial i comercial.
A partir del 23 de gener de 2015, Catalunya agafa el relleu de Llombardia en la presidència de la xarxa amb el clar objectiu de dinamitzar la cooperació en matèria econòmica, per tal d’influir en el procés de recuperació econòmica dels seus territoris membres i d’Europa tenint en compte el marc actual de crisi econòmica que estem vivint a nivell global i europeu on els nostres territoris s’enfronten a seriosos reptes i considerant que es més important que mai enfortir la nostra col·laboració.

Catalunya està fortament compromesa a avançar cap a un nou model econòmic, basat en la innovació, la intel•ligència i en un model de producció més sostenible. En aquest context, la presidència catalana pot servir com a plataforma per debatre i intercanviar experiències innovadores, intel·ligents i sostenibles que ens permetin i ens ajudin a seguir sent territoris capdavanters dels nostres països i també d’Europa. Catalunya, durant el seu any de presidència, té la voluntat de continuar desplegant i consolidant la feina dels grups sectorials que impulsen la cooperació conjunta en els diferents àmbits, així com reactivar alguns grups de treball que han caigut en certa inactivitat, com es el cas el grup de treball d’Esports.

El Llibre Blanc sobre l’Esport publicat per la Comissió Europea el 2007 i la comunicació sobre “El desenvolupament de la dimensió europea de l’esport” del 2011, han valorat la importància de l’activitat física i l’esport i han determinant la seva funció social i la seva dimensió saludable, econòmica i l’organitzativa.
En aquest sentit l’Eurobaròmetre, enquesta comparable feta 2002 i 2009, proporciona dades que ajuden a desenvolupar polítiques per a la promoció de l'esport i l'activitat física i permeten marcar les línies de treball als responsables polítics, investigadors i altres parts interessades. Les dades d’aquestes enquestes alerten de la tendència dels europeus al sedentarisme, des del 2009 ha augmentat el percentatge de gent que no ha fet mai esport d’un 39 a un 42%, i ha disminuït la gent que en fa esporàdicament, d’un 21 a un 17%.

Estem treballant en la elaboració de un seguit d’activitats per dur a terme a Catalunya en l’àmbit de l’esport aquest any 2015 que de ben segur suposaran un intercanvi molt enriquidor d’experiències basades en els programes esportius duts a terme per les 4 regions de la xarxa. Aquest treball permetrà a les entitats esportives catalanes que hi estiguin interessades, establir contactes amb d’altres entitats europees en vistes a buscar socis per a la elaboració de projectes esportius, en el marc de programes europeus com Erasmus + Esports que permet finançament de la Unió Europea per dur a terme activitats conjuntes.

Mapa Regions
Data d'actualització:  09.03.2015