• Imprimeix

Nota informativa sobre la normativa que regula el salvament i socorrisme

Davant les notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre la necessitat de socorristes a les piscines i platges catalanes que s’han difós durant aquest darrers dies, el Consell Català de l'Esport vol informar sobre quina és la situació actual de la normativa que regula el socorrisme aquàtic i quines son les vies perquè les entitats puguin oferir un servei normalitzat i segur a les platges i piscines de Catalunya.

09/06/2017 10:06
sge

Des del Consell Català de l’Esport ens posem a la disposició de tots els alcaldes per tal de buscar solucions per totes les piscines publiques de Catalunya de manera que aquest estiu es pugui gaudir d’aquest espai amb la màxima normalitat i seguretat. En aquest sentit, organitzarem reunions a totes les demarcacions que ho sol·licitin per tal de buscar solucions. El proper dia 13 de juny farem la primera reunió a la demarcació de Lleida.

Des del Consell Català de l’Esport, volem deixar clar que la primera prioritat del Govern és garantir la seguretat de tots els usuaris de piscines i platges, i que per això cal ser molt estrictes amb la formació que han de tenir i acreditar els professionals que n’han de tenir cura, tal i com estableix la normativa en vigor.

Cal recordar, en primer lloc, que actualment a Catalunya tenim molts titulats amb la formació adequada per exercir aquestes professions, però gran part d’aquestes persones no estan registrades en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC), un requisit indispensable per poder desenvolupar aquesta tasca.

En segon lloc, és important subratllar que la nova normativa va entrar en vigor el darrer trimestre del 2016. Per tant, es considera que les entitats i institucions amb necessitat de contractar un/a socorrista han disposat de temps suficient durant el període transcorregut per adequar-se a la normativa.

L’any 2000 el Departament de Salut va publicar el Decret 95/2000 on regulava la formació de socorrista aquàtic utilitari (no esportiu). Per aquest motiu, quan el Consell Català de l’Esport va publicar la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport va deixar exempt explícitament en el seu articulat la incorporació al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya la professió de socorristes.

L’any 2011, però, el Ministeri d’Educació va regular la formació dels tècnics de socorrisme mitjançant els Reials Decrets RD878/2011 i RD879/2011 i va unificar les funcions del tècnic esportiu en socorrisme i les pròpies més utilitàries de socorrista en instal·lacions aquàtiques, i va establir la necessitat de cursar un cicle formatiu de grau mig i un cicle formatiu de grau superior per poder obtenir aquest títol reconegut en els Ensenyaments Esportius de règim especial del Departament d’Ensenyament. A partir d’aquest any, les principals entitats de formació del país (Creu Roja i Federació Catalana de Salvament i Socorrisme) es van adaptar a aquesta nova normativa.

Quan l’any 2015 el Parlament de Catalunya, per iniciativa del Govern, va modificar la Llei de professions de l’Esport adequant-la a la normativa vigent va incorporar també la professió de socorrista aquàtic en totes les seves competències. En aquesta Llei 7/2015, i per facilitar la incorporació del sector dels socorristes aquàtics, es va incloure una disposició transitòria per tal d’adequar a tots els professionals que fins al moment complien els requisits del Decret 95/2000 de Salut abans de l’entrada en vigor de la Llei 7/2015.

D’aquesta manera totes les persones que fins el 21 de maig de 2015 havien exercit com a socorrista es podien incorporar al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya com a socorrista aquàtic en piscines sempre que acreditessin la formació del Decret 95/2000 i una experiència contrastada de més dues temporades.

Finalment, aquest any, a la Llei 5/2017 d’acompanyament dels pressupostos, s’ha incorporat un article (l’article 222) que modifica la llei 7/2015 i que amplia les formacions contemplades en el Decret de Salut per afegir-hi també totes aquelles, fetes abans de la publicació d’aquesta llei, referides al salvament aquàtic: formacions contrastades d’altres Departaments, d’altres Comunitats Autònomes, d’empreses...

El Consell Català de l'Esport ha estat doncs treballant per tal d’adequar i desenvolupar l’aplicació de tota la normativa vigent en l’àmbit del socorrista aquàtic, però aplicant sempre com a prioritat el criteri de la seguretat dels usuaris i la garantia de la bona formació i les competències adequades dels professionals que prestin aquest servei.

Per tant, actualment per poder accedir a una plaça de socorrista en instal·lacions aquàtiques s’ha d’haver regulat la situació mitjançant el procediment establert a la Llei 7/2015 tal  com hem explicat anteriorment o bé disposar d’un Certificat de professionalitat de socorrista en instal·lacions aquàtiques (procediment d’acreditació de competències de socorrista aquàtic en piscines); d’una Qualificació professional; d’una Homologació de títol; o bé haver cursat un Cicle inicial de salvament i socorrisme o una de les formacions emeses per la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme anteriors al 15 de juliol de 1999.

Cal tenir en compte que la professió regulada i que ha de complir amb la normativa anterior és la de Socorrista. Existeix també la figura del Vigilant, que queda recollida en el Decret de Salut i que, en el cas de piscines de làmina d’aigua superior a 200m2, pot exercir sempre que estigui acompanyat com a mínim d’un socorrista degudament acreditat. Cal recordar també que la normativa explicita que, quan la piscina disposa d’una làmina d’aigua inferior a 200m2, únicament cal la figura d’un vigilant amb les competències establertes al Decret 95/200 de Salut, malgrat que des del Consell Català de l’Esport aconsellem sempre la figura del socorrista acreditat.

 

 

La prioritat del Govern és garantir la seguretat de tots els usuaris de piscines i platges