Notícies

  • Aclariments sobre el pagament de les quotes de les entitats i les empreses esportives durant la crisi sanitària del coronavirus

    En virtut de la declaració de l'estat d'alarma, per part del Govern de l’Estat, des del 15 de març de 2020, a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, la qual cosa implica l’aplicació de mesures que afecten directament les persones consumidores, com ara el tancament de les instal·lacions esportives públiques i privades, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència Catalana del Consum volen aclarir els dubtes existents sobre les quotes dels clubs i entitats esportives amb o sense ànim de lucre, i més concretament si aquestes quotes estarien afectades pel que preveu la normativa general de consum sobre el dret a la devolució dels imports pagats pels consumidors en cas que no es prestin els serveis.

    • 31/03/2020
  • Noves mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

    En virtut de l’entrada en vigor avui 28 de març del DECRET LLEI 10/2020, de 2 7 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) comunica al sector esportiu català, tant públic com associatiu i privat, l’adopció de diverses mesures relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya, que tindran una vigència des de la data d’avui i fins que no s'aixequi l'estat d'alarma.

    • 28/03/2020

@esportcat