• Imprimeix

Secretaria General de l'Esport

La Secretaria és l'òrgan de direcció, planificació i execució de l'administració esportiva de la Generalitat. Les competències específiques en matèria esportiva són exercides, en allò que correspon, per aquesta Secretaria,  que té adscrit el Registre d'entitats esportives.