• Imprimeix

Projecte per a la nova llei

Projecte per a una nova llei de l’Esport i l’Activitat Física de Catalunya

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, proposa un projecte per a una nova llei de l’Esport i l’Activitat Física.

 És conegut per tot el sector que, la voluntat de modificar l’actual legislació esportiva neix com a mesura de consens del II Congrés de l’Esport Català, conclòs l’11 de juliol del 2015, el qual fou participat per la majoria dels agents que integren l’àmbit esportiu de Catalunya. Aquesta expressió va agafar encara més força i sentit a través del Pacte Nacional de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya aprovat el juny de 2017.

 Assumint així el compromís del Pacte Nacional, i des del mateix juny de 2017, la Secretaria General de l’Esport inicià els treballs oportuns per concretar un nou text legislatiu que, al cap d’un any, i amb el compromís reforçat pel nou Pla de Govern de la nova legislatura, s’ha materialitzat.

 El text proposat pretén donar resposta al repte que tenim avui com a país, tot recollint l’experiència satisfactòria de les últimes dècades, així com adaptant i definint els eixos del model d’èxit que volem pels propers vint anys. Som conscients que l’actual patrimoni esportiu és fruit del compromís i lideratge de tot un sector implicat, i ara novament, és el moment que junts hem de saber-lo perfeccionar per tal de continuar progressant amb un model sectorial efectiu i modern.

 En aquest sentit, s’ha materialitzat un text articulat amb 138 articles que s’agrupen al voltant dels cinc principals eixos essencials que han de marcar el model legislatiu de l’esport i l’activitat física a Catalunya: Governança i organització de l’esport i l’activitat física; l’Esport i l’Activitat física en igualtat; Formació, investigació i desenvolupament de l’esport i l’activitat física; Promoció i internacionalització de l’esport; i finalment el Règim sancionador i el Tribunal Català de l’Esport.

 L’objectiu és obrir un debat constructiu i enriquidor per tal d’obtenir el consens necessari que mereix la futura llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya.

Informació relacionada