• Imprimeix

Economia i finances

En aquest apartat podeu accedir a la informació relativa a la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, i a la informació desglossada sobre les subvencions i els ajuts, tant els previstos com els atorgats, del Consell Català de l'Esport.

Actualització: anual.
Format de les dades: XML, PDF i Excel.

Data d'actualització:  06.03.2018