• Imprimeix

Línies d'actuació

En aquest apartat es publica la informació generada en el desenvolupament de les directrius i polítiques de l’acció del Consell Català de l'Esport, que es vertebren i defineixen a través de plans i programes, i les memòries d'activitats.

Data d'actualització:  09.03.2018