Aquest apartat recull la normativa vigent que estableix la creació i el funcionament del Consell Català de l'Esport, així com la normativa sectorial que l'afecta. 

Actualització: contínua.
Format de les dades: PDF, HTML.

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol,

Pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport (DOGC núm. 3199 - 07/08/2000)