• Imprimeix

Consell Català de l'Esport

 • Resolució EDC/1793/2005, de 10 de juny

  Per la qual s'implanten els ensenyaments que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic esportiu i del títol de tècnic esportiu superior en diverses modalitats i especialitats esportives a l'Escola Catalana de l'Esport, d'Esplugues de Llobregat (DOGC núm. 4407 - 16/06/2005).

 • Decret 4/1994,

  Pel qual es regula l'Escola Catalana de l'Esport i la formació i les titulacions dels tècnics/ques de l'àmbit de les les activitats físiques i/o activitats físiques i/o esportives i especials (DOGC núm. 1848 - 19/01/1994).

 • Correcció d'errada,

  Al Decret 4/1994, d’11 de gener, pel qual es regula l’Escola Catalana de l’Esport i la formació i les titulacions dels tècnics de l’àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials.
  (DOGC núm. 1848, pàg. 356, de 19/01/1994)

 • ORDRE PRE/5/2017, de 12 de gener,

  Per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport (DOGC núm. 7290 - 19/01/17).

Data d'actualització:  08.03.2018