• Imprimeix

Àmbits de l'esport

  • Ordre PRE/361/2004, de 6 d'octubre,

    Per la qual es modifica el catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi natural (DOCG núm. 4241, de 18.10.2004).

  • Decret 56/2003, de 20 de febrer,

    Pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.
    (DOCG núm. 3838, de 07.03.2003)

    Modificat:Per la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC 5123, de 2.05.2008)Disposició derogatòria

Data d'actualització:  08.03.2018