• Imprimeix

Text únic de la Llei de l'esport

Normativa

Text únic de la Llei de l'esport
(DOGC núm. 3199 -  07/08/1999)
Correcció d'errades al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport (DOGC´núm.3199 - 07/08/2000)

Modificada:
Per la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC 5123, de 2.05.2008)
Disposició final primera.

Modificada:
Per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035 de 30.12.2011)
Articles 34 a 40, disposició addicional tercera i disposició transitòria sisena.

 

Data d'actualització:  09.03.2012