• Imprimeix

Esport federat

Per fer competició amb d’altres entitats, cal constituir una entitat i afiliar-se a l’entitat que organitza la competició, bé siguin federacions, especialitzades en una modalitat, per a la competició federada; bé sigui el Consell Esportiu del vostre territori (poliesportiu) per a la competició escolar. Són aquestes entitats organitzadores les que difonen la vostra existència a les altres entitats, ja que us inscriuen a les competicions.

Les sol·licituds de certificats d’esportista d’Alt Rendiment o de Tecnificació es demanaran mitjançant el Web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Per a qualsevol dubte o aclariment escriviu a: cceact.presidencia@gencat.cat

Els criteris per aconseguir la condició d’alt nivell estan publicats al DOGC. Caldria, també,  posar-se en contacte amb la  federació corresponent per conèixer en detall la situació de la pròpia especialitat.

La Generalitat de Catalunya i el Consell Català de l’Esport no disposen de la via del patrocini per donar suport a les diverses iniciatives. L’Administració pública disposa únicament de la via de la subvenció d’acord amb les bases que es publiquin al Diari Oficial. Les diferents convocatòries i les seves tramitacions, les podeu seguir al web Esport.

A l’enllaç Tràmits de la Generalitat de Catalunya es pot sol·licitar l’adaptació curricular. La Certificació d’Esportista ARC del Consell Català de l’Esport per presentar als centres acadèmics en referència amb els avantatges per als estudiants d’ESO i Batxillerat, ÚNICAMENT s’atendrà si aquesta certificació ha estat sol·licitada durant el primer trimestre del curs escolar i solament per a aquells esportistes que són actius dins del Programa de tecnificació ARC i tinguin en aquest Programa una antiguitat mínima d’un any. La sol.licitud, degudament emplenada, s'ha d'enviar a: cceact.presidencia@gencat.cat
Us comentem també la possibilitat de demanar un certificat federatiu si es fan 9 hores o més setmanals (de dilluns a divendres). En aquest cas, cal demanar-lo a la federació catalana corresponent via club. L’opció del certificat federatiu és només per a alumnes d’ESO.

Les universitats reserven un tant per cent de places a esportistes d’Alt nivell i Alt Rendiment. Per accedir a aquestes beques:
Esportista AN, cal estar qualificat com a esportista d’alt nivell (Publicat a DOCG o BOE).
Esportista d’alt rendiment, cal haver disposat d’una beca en un centre de tecnificació o alt rendiment reconegut pel CSD o haver participat amb seleccions espanyoles en competicions oficials (campionats d’Europa o del món, en la seva categoria). 

Les ajudes als clubs esportius catalans s’atorguen per convocatòria pública anual.  Quan es publica la convocatòria cal avaluar si hi ha algun programa que s’adeqüi al que realitzi la vostra entitat. Per ser destinatari d’ajuts del Consell Català de l’Esport és imprescindible que l’entitat estigui inscrita o adscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat i que tingui al dia la totalitat de les seves dades registrals. La major part d’ajuts es tramiten mitjançant la intervenció de les federacions catalanes corresponents. Es poden consultar les convocatòries i tràmits següents en el nostre Web Esport.

L’article 42.3 de la Llei estableix que: Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme en un espai obert, de caràcter públic o privat, requereixen, a més de la conformitat dels titulars de l'espai, l'obtenció prèvia de l'autorització municipal corresponent o, en el cas de les proves esportives que es fan en més d'un terme municipal, de l'autorització de l'òrgan competent en matèria de trànsit de la Generalitat.
L'òrgan competent en matèria de trànsit de la Generalitat és el Servei Català de Trànsit