Registre d'activitats de tractament

Quins són els tractaments de dades que fa el Consell Català de l'Esport

Informació detallada dels tractaments

Responsabilitat, finalitat, destinataris, drets, vies de reclamació, etc.

Drets de les persones interessades

Quins són i com exercir-los

Delegat/da de Protecció de Dades

Què és el/la DPD i com contactar-hi

Reglament General de Protecció de Dades

Novetats, textos normatius, documentació, preguntes freqüents, etc.