L'Observatori Català de l'Esport és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, un instrument adreçat a persones i organitzacions que intervenen a l'àmbit de l'esport a Catalunya per oferir-los la informació necessària, fer un seguiment acurat de l'evolució del fenomen esportiu i prendre decisions en els seus àmbits de competència. L'INEFC és el responsable de desenvolupar-lo amb la col·laboració d'altres entitats vinculades a l'esport a Catalunya. L'Observatori proporciona informació a partir de sis grans dimensions, les quals recullen la globalitat del fenomen esportiu.
 

Quina informació proporciona?

La informació es proporciona a partir de sis grans dimensions les quals recullen la globalitat del fenomen esportiu. Són les següent:

Demanda: Hàbits i opinions.

Es recull aquí tota informació referida als comportaments (índex de pràctica, freqüència, tipus d'activitats practicades, hàbits de consum...) i les opinions de la població a l'entorn de l'esport tant si es tracta de persones que practiquen com no. És per tant, un apartat dedicat a la demanda esportiva.

Oferta: Organitzacions, activitats i espais.

Agrupa tot allò que les persones necessiten per fer esport: un marc organitzatiu i espais (instal·lacions esportives i espais naturals o urbans). Es contemplen les organitzacions voluntàries sense ànim de lucre, les públiques i les comercials. A causa de les seves característiques específiques, també hi ha uns apartats especials dedicats a grans esdeveniments i esport en edat escolar.

Economia de l'esport.

Es proporciona la informació necessària per poder copsar l'impacte econòmic que l'esport té en l'actualitat.

Formació, recerca i professions de l'esport.

La creixent importància econòmica de l'esport ha donat lloc a un ampli ventall de formacions i grups de recerca en aquest àmbit així com nombroses professions la informació de les quals es recull en aquesta dimensió.

Projecció exterior de l'esport català.

On es contemplen totes les informacions que permetran tenir coneixement de les actuacions que esportistes, persones de l'esport i institucions catalanes tenen a l'exterior de Catalunya i de l'acollida que fa Catalunya d'esportistes, persones de l'esport, esdeveniments i institucions esportives d'arreu del món.

Marc legal i política esportiva.

El marc legal i la política esportiva són les dues eines de què es disposa per intervenir en el sistema esportiu. Tant les lleis que el regulen com les diferents propostes d'actuació que resulten del debat generat al seu entorn. S'ha considerat, per tant, important construir una dimensió que les agrupi.

Data d'actualització:  30.03.2009