Aquest apartat recull els plans estratègics, elaborats per la Secretaria General de l’Esport, que estableixen la previsió i l'acompliment de les accions que es porten a terme en el marc de les competències que té atribuïdes.

Actualització: anual.
Format de les dades: XML i PDF.

Data d'actualització:  07.03.2018