En aquest apartat es publiquen els programes per promocionar l'esport en diferents àmbits promoguts per la Secretaria General de l'Esport.

Període d’actualització: Anual.
Format de les dades: PDF.

Data d'actualització:  07.03.2018