• Imprimeix

Composició

Composició del tribunal Català de l'Esport

El Tribunal Català de l’Esport està compost per set membres i un secretari o secretària amb veu i sense vot, tots llicenciats en dret, són nomenats pel secretari o secretària general de l'Esport: tres membres a proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya; dos membres a proposta de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i, dos membres a proposta del Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats d'Educació Física de Catalunya. El secretari o secretària del Tribunal Català de l'Esport és designat pel secretari o secretària general de l'Esport. 

Els seus membres, un cop designats, han d'elegir d'entre ells un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta, que han de ser ratificats per l'Administració esportiva de la Generalitat, tenen un mandat de quatre anys renovables i cessen en el càrrec quan fineix el termini pel qual han estat designats, una vegada s'ha procedit a la designació dels nous membres. 


A data 31 de desembre del 2017, la seva composició es la següent:

 

President,        

Sr. Joan M. Xiol i Quingles

Vicepresidenta, 

Sra. Queralt Reig i Fàbrega

Membres,      

Sr. Josep Lluis Maluquer i Martínez

 

Sr. Josep Masó i Aliberas

 

Sra. Raquel Mirabet i Agulled

                          

Sr. Jordi Prat i Riba

 

Sr. Miquel Rodriguez i Zamora

Secretari,        

Sr. Ignasi Olivera i Nàter


        

Data d'actualització:  05.02.2018