• Imprimeix

Comunicació del web de transparència de les entitats esportives

Associacionisme i participació 20500 - Comunicació del web de transparència de les entitats esportives Departament de la Presidència esports

Les entitats esportives que hagin percebut ajuts i subvencions en els termes de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de comunicar a la Generalitat l'adreça web des d'on es pot accedir als continguts de publicitat activa que estan obligats a publicar per tal d'incorporar-la al web Transparència Catalunya.

Llegiu-ne més

Entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, que hagin percebut ajuts i subvencions en els termes de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Què necessiteu fer?

Data actualització 24.07.2017