• Imprimeix

Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya

Esports, lleure i oci 8461 - Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya Departament de la Presidència esports

El Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) és l'eina que garanteix l'acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades a la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport.

Llegiu-ne més

Les persones graduades o llicenciades en CAFE no s'han d'inscriure al ROPEC sinó que s'han de col·legiar al COPLEFC

Quan l'activitat professional no és exclusivament per compte d'altri, és obligatòria la contractació prèvia d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pel danys que es puguin causar a tercers en la prestació dels serveis professionals. En el cas dels professionals col·legiats, pel fet de ser membres d'un col·legi, ja disposen de l'assegurança requerida.

Per a més informació, en el cas de professionals del socorrisme aquàtic, podeu consultar aquesta infografia.
Per a més informació en el cas de monitor, entrenador i director podeu consultar aquesta infografia.
Per a més informació per inscriure-us al ROPE, podeu consultar aquesta infografia

A les persones que vulguin exercir les professions de l'esport i disposin de titulació reglada. En cas  de no disposar de titulació caldrà sol·licitar el Certificat per a la incorporació en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 19.11.2018