• Imprimeix

Subvencions a activitats esportives federades (programa B)

Esports, lleure i oci 9916 - Subvencions a activitats esportives federades (programa B) Departament de la Presidència esports

L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport a l'organització i la participació en activitats esportives federades.

Hi ha els programes de subvencions següents:

  • Programa B.1. Suport per a la participació en competicions d'esport femení.
  • Programa B.2. Suport a la participació en competicions internacionals oficials (programa Catalunya al Món).
Llegiu-ne més

A les entitats esportives federades, les entitats no esportives sense afany de lucre federades amb seccions esportives i, les entitats esportives i les entitats no esportives sense afany de lucre amb seccions esportives membres d'una unió esportiva de clubs, sempre que es demani un mínim de 3.000 euros, sumant l’import de tots els programes sol·licitats per cada entitat i per temporada. En la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, aquestes entitats han d’estar degudament inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i també han de tenir la junta directiva o òrgan de govern degudament inscrit en aquest Registre o el que correspongui.

Què necessiteu fer?

Data actualització 21.11.2018