• Imprimeix

Subvencions a activitats esportives i actes d’impacte significatiu o rellevància social i històrica per al sistema esportiu a Catalunya

Esports, lleure i oci 9915 - Subvencions a activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica Departament de la Presidència esports

L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport a les iniciatives destinades a la realització d'actuacions que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica.

Llegiu-ne més

A les entitats públiques i les entitats sense finalitat de lucre que, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, estiguin degudament inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i que també tinguin la junta directiva o òrgan de govern degudament inscrit en aquest Registre o el que correspongui, sempre que es demani un mínim de 3.000 euros sumant l’import de totes les actuacions sol·licitades per cada entitat.

Què necessiteu fer?

Data actualització 31.10.2017