• Imprimeix

Subvencions a activitats esportives i actes d’impacte significatiu o rellevància social i històrica per al sistema esportiu a Catalunya

Esports, lleure i oci 9915 - Subvencions a activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica Departament de la Presidència esports

L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport a les iniciatives destinades a la realització d'actuacions que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executades durant la temporada 2015/16.

Llegiu-ne més

Termini d'acceptació: del 4 al 18 de novembre de 2016.

El dia 15 de novembre, últim dia establert per a la realització d’aquest tràmit, es va produir una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics. Per aquest motiu el termini es prorroga tres dies hàbils.

Podeu consultar la Proposta de resolució provisional de concessió dels expedients relatius a les sol·licituds de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant la temporada 2015-2016.

A les entitats públiques i les entitats sense finalitat de lucre que, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, estiguin degudament inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i que també tinguin la junta directiva o òrgan de govern degudament inscrit en aquest Registre o el que correspongui, sempre que es demani un mínim de 3.000 euros sumant l’import de totes les actuacions sol·licitades per cada entitat.

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.11.2016